Arbeidsdeskundig Advies 

Voor de zieke medewerker, voor zijn collega’s en de werkgever is het prettig dat de medewerker snel herstelt, zodat hij weer gezond aan het werk kan gaan.

 

 

Wij ondersteunen en adviseren bij:

 

  • verzuimtrajecten in het kader van de Wet verbetering poortwachter
  • re-integratie- en arbeidsmogelijkheden
  • eerste of tweede spoor
  • functie-analyse en werkplekaanpassingen
  • arbeids(on)geschiktheid voor het eigen werk
  • maatregelen om de arbeidsgeschiktheid te bevorderen
  • re-integratiemogelijkheden na 2 ziektejaren bij de WGA eigen risicodrager

 

Bel of mail ons met uw vraag!