Arbeidsdeskundig onderzoek

 

Soms is arbeidsdeskundig onderzoek nodig. Bijvoorbeeld als het duidelijk is dat een werknemer niet in de eigen functie kan terug keren en er ook geen passende functie bij de eigen werkgever is. Dan is er sprake van re-integratie tweede spoor; re-integratie bij een andere werkgever. De arbeidsdeskundige kijkt wat voor functies de werknemer nog wel kan vervullen en begeleidt de werknemer naar een geschikte functie bij een andere werkgever. Een tweede voorbeeld: als een werknemer een jaar ziek is en er geen uitzicht is op werkhervatting.

 

Arbeidsmogelijkhedenonderzoek

De bedrijfsarts verstrekt de arbeidsdeskundige een FML, hierin staan de medische mogelijkheden van de werknemer beschreven. In een gesprek met de werkgever en de werknemer onderzoekt de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden van de werknemer. De uitkomst van het onderzoek wordt weergegeven in een uitgebreide rapportage.

Opstellen reïntegratieplan

Als duidelijk is welke functies de werknemer nog kan verrichten maakt de arbeidsdeskundige een plan om de werknemer weer aan het werk te krijgen in een passende functie. De arbeidsdeskundige doet dit door een uitgebreid intake gesprek bij de werknemer thuis. Ook hiervan wordt een rapportage gemaakt.

Toegeleiding naar plaatsing

Dit traject geeft uitvoering aan het reïntegratie plan, door middel van o.a. beroepsoriëntatie, sollicitatie-instructies, coaching, sollicitatie- en presentatievaardigheden, jobhunting etc. gaat de arbeidsdeskundige de werknemer begeleiden naar een passende functie. Dit traject duurt maximaal een jaar waarbij er intensief contact is tussen de arbeidsdeskundige en de werknemer.

Nazorg bij plaatsing

Hierbij wordt de nieuwe werkgever geïnformeerd over de subsidie mogelijkheden i.v.m. de arbeidsgehandicapte status en wordt de werknemer nog zes maanden begeleid in de nieuwe functie.