Hoe wij werken

 

Als arbeidsdeskundigen kijken wij naar de mens achter het ‘werkprobleem’. Ieder mens is immers uniek. We gaan in gesprek met de medewerker om zijn persoonlijke verhaal te achterhalen. Ook nemen we contact op met werkgever, collega’s, arbodienst, UWV of verzekeraar.

Na onderzoek van alle verzamelde informatie adviseren we oplossingen die bijdragen aan een optimale werksituatie. Voor de korte én voor de langere termijn. En met aandacht voor de totale mens en zijn lichamelijke, mentale, sociale en maatschappelijke situatie. Maar ook met aandacht voor inkomen en kosten, voor wet- en regelgeving en voor het maken van duidelijke afspraken. Als het nodig is schakelen we externe deskundigen in. Denk aan een loopbaancoach, een mediator, of een re-integratiedeskundige.

Nieuwe werkambities zoeken

In ons werk vinden wij het belangrijk uit te gaan van wat de medewerker wél kan, van mogelijkheden en kansen. Om samen te zoeken naar nieuwe werkambities en deze samen waar te maken. Creatief, praktisch en realistisch.

Aandacht voor het welzijn van medewerkers is een vruchtbare inspanning: gezonde, fitte medewerkers zijn gemotiveerder en productiever. En ze verzuimen minder!

Lange tijd stonden ziekte en werk haaks op elkaar. Inmiddels zijn de inzichten veranderd. Wij zijn er van overtuigd dat passend werk genezend kan werken en kan bijdragen aan het welzijn van mensen. Juist doordat de kwaliteiten van de medewerker centraal staan en niet zijn beperkingen. Daarnaast zorgt werk voor structuur, sociale contacten, maatschappelijke betrokkenheid en financiële onafhankelijkheid. En het doet een beroep op eigen verantwoordelijkheid en inzet. 

Kortom: werken werkt!

 

 

Neem gerust contact op over uw ‘gezond-werken’-vraag.