Second opinion

Bij een second opinion wordt een uitgebreid onderzoek door de arts en/of arbeidsdeskundige ingesteld. Er wordt dan bepaald wat de belastbaarheid is van de medewerker. Een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) wordt opgesteld en er wordt een uitspraak gedaan of de medewerker geschikt is voor zijn eigen functie of de aangeboden aangepaste werkzaamheden.   

 

Wanneer kan een second opinion worden aangevraagd?

  • Wanneer er behoefte is aan een uitgebreid onderzoek. Zo weet u als medewerker of werkgever dat er objectief is gekeken naar de belastbaarheid. Op deze manier kunnen duurzame oplossingen aangedragen worden bij het aanbieden of voorstellen van aangepaste werkzaamheden. 
  • In een bezwaarzaak tegen UWV. In dit soort gevallen kan het gaan om een bezwaarzaak in het kader van de ZW, WAO, WIA, WAJONG. De inhoud van de rapportage die wij opstellen kunt u vervolgens inbrengen in een bezwaarzaak bij UWV of bij de rechter in hoger beroep.
  • Bij WGA Eigenrisicodragers: Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid van uw werknemer blijft u in dat geval namelijk 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. In dit soort gevallen is het essentieel dat u weet wat de belastbaarheid is van uw werknemer. De re-integratie van uw werknemer is niet alleen een wettelijke verplichting maar heeft ook financiële voordelen voor uw organisatie.Als Eigen Risicodrager kunt u bij ons ook een aanvraag indienen voor een onderzoek in het kader van de bepaling van de duurzaamheid van de beperkingen van uw medewerker. Wij kunnen u adviseren of uw medewerker mogelijk recht heeft op een IVA uitkering, in plaats van een WGA uitkering. In het geval van een IVA uitkering heeft uw medewerker recht op een hogere uitkering en hoeft u als werkgever het salaris van uw werknemer niet meer te betalen vanaf de datum dat de IVA wordt toegekend door UWV. Ook heeft u in dit soort gevallen geen re-integratieverplichtingen meer richting uw werknemer.

 

Wie verricht een second opinion?

Een second opinion die u bij ons aanvraagt wordt door de arts en/of de arbeidsdeskundige uitgevoerd. Als u uitsluitend de medische belastbaarheid in kaart wilt laten brengen dan wordt het onderzoek alleen door de arts verricht.